Nuup Kommunerisimasaata aalajangersimavaa Nuup illoqarfiani ukiumut inissiat 150 miss. sanaartorneqartassasut tamannalu sanaartorfissaaleqinernik aporfeqassanngitsoq.

Taamaattumik pilersaarusioqatigiit ukuninnga peqataaffigineqartut INUPLAN A/S, ARKKI/KHR Arkitekter, VIATRAFIK aamma Nuup Kommunea (FTM) 2005-mi nunaminertani sanaartorfissanik pilersaarusiorsimapput Nuummi sanaartorfigissaagassat pilersaarusiornissaanni aningaasalersornissaanullu sakkussatut atorneqartussamik.

Nunaminertanut pilersaarut una 2006-mi nutartikkamit pilersaarutaaqqaarsimasumit nutartigaasimasumit aallaaveqarpoq.

Quppernerup imarisaa qanganitsersimava?

Quppernermut naqqiutissaqarpit?