Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan i henhold til Kommunalbestyrelsens forretningsorden stille spørgsmål til administrationen. Det spørgende Kommunalbestyrelsesmedlem skal have skriftligt svar inden 14 dage.

Hvis spørgsmålet ikke besvares administrativt skal det udvalgsbehandles.

I tilfælde af at besvarelsen forsinkes – eller hvis sagen videregives til fagudvalget – meddeles dette til det spørgende kommunalbestyrelsesmedlem inden 14 dage.