Udvalgets forretningsorden

Hvis der ønskes en tid hos udvalgsformanden, kan der bestilles tid ved udvalgssekretær Pernille Ødegaard +299 36 70 00 eller på pega@sermersooq.gl 
Formål og kompetencer

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked træffer afgørelser i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til udvalget.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og arbejdsmarkedsmæssige anliggender, herunder offentlige sikringsydelser, tildeling af ydelser til alders- og førtidspensionister, alkoholbehandling, støtte til personer med vidtgående handicap, beskæftigelsesfremme, Majoriaq, Piorsaavik og arbejdsformidling.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om sociale udbygningsplaner og overordnede planer for udvikling af kompetenceområdet og beskæftigelsesområdet.

Udvalget udarbejder forslag og indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder.Inge Olsvig Brandt
Inge Olsvig Brandt
(Inuit Ataqatigiit)

Siulittaasoq/Formand

+299 36 70 00
iobr@sermersooq.gl

3900 Nuuk

Knud Mathiassen
Knud Mathiassen
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 70 00
knma@sermersooq.gl

3913 Tasiilaq

Nadia Olsen
Nadia Olsen
(Demokraatit)

+299 58 77 77
navo@sermersooq.gl

Rolf Pike
Rolf Pike
(Siumut)

+299 25 38 16
ropi@sermersooq.gl

Inutsaaip aqqulaa B-146
3980 Ittoqqortoormiit

Lone Rosengreen Pedersen
Lone Rosengreen Pedersen
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 70 00
loro@sermersooq.gl

3900 Nuuk

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?