Udvalgets forretningsorden.

Hvis der ønskes en tid til borgersamtale hos udvalgsformanden, kan der bestilles tid ved Sille Wedege +299 36 70 00  eller på siwe@sermersooq.gl Formål og kompetencer

Udvalg for Børn og Skole varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens skolevæsen, dagpasning, fritidsforanstaltninger, pædagogisk-psykologisk rådgivning til børn og unge, og anden kulturel virksomhed.

Udvalget forestår udlån og udleje af lokaler i de under dette udvalg henhørende kommunale ejendomme til benyttelse af foreninger m.v.

Udvalget forestår ydelsen af tilskud og etablering af foranstaltninger for foreninger og lignende efter Kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Økonomiudvalget indstilling til Kommunalbestyrelsen om undervisningsplaner for kommunens skoler.

Udvalget udarbejder forslag og indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder.Michael Rosing
Michael Rosing
(Attaviitsoq / Løsgænger)

+299 36 70 00
miro@sermersooq.gl

Ole Brandtip Aqqutaa 1B
3905 Nuussuaq

Henrik Rachlev
Henrik Rachlev
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 70 00
hrac@sermersooq.gl

Tikâgugdlik B-1057
3940 Paamiut

Storm Ludvigsen
Storm Ludvigsen
(Inuit Ataqatigiit)

Uju Petersen
Uju Petersen
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 70 00
ujup@sermersooq.gl

Innannguaq 2
Postboks 7068
3900 Nuuk

Thiiooq Knudsen
Thiiooq Knudsen
(Siumut)

+299 36 70 00
thkn@sermersooq.gl

3940 Paamiut

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?