Udvalgets forretningsorden

Hvis der ønskes en tid hos udvalgsformanden, kan der bestilles tid ved udvalgssekretær Sille Wedege Nielsen +299 36 70 00 eller på siwe@sermersooq.glFormål og kompetencer

Udvalg for Anlæg og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning på områder, der vedrører tekniske og miljømæssige anliggender, udvikling af fysisk planlægning samt de kommunale opgaver indenfor natur og bæredygtighed.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • Kommuneplanlægning (lokalplanlægning og dispositionsplanlægning m.v.)
  • Kommunens bidrag til landsplanlægning
  • Takster for forsyningsvirksomheder, herunder busdrift.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende boligudbygningsplaner.

Udvalget påser, at de til fordel for kommunen pålagte servitutter og afgivne deklarationer overholdes.

Udvalget er bygherre for alle kommunens bygge- og anlægsopgaver, herunder større ombygnings- og renoveringsopgaver.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder

Justus Hansen
Justus Hansen
(Demokraatit)

Siulittaasoq/Formand

+299 53 12 10
juha@sermersooq.gl

Naasuliartarpimmut B-25
Postboks 50

3913 Tasiilaq

Harald Bianco
Harald Bianco
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 77 58
habi@sermersooq.gl

Kuummiit B-637
3913 Tasiilaq

Charlotte Pike
Charlotte Pike
(Inuit Ataqatigiit)

+299 36 70 00
pike@sermersooq.gl

Inutsaaip Aqqulaa
3980 Ittoqqortoormiit

Mala Høy Kuko
Mala Høy Kuko
(Siumut)

+299 36 70 00
mhku@sermersooq.gl

Lund Kuko
Lund Kuko
(Siumut)

+299 52 26 71
luku@sermersooq.gl

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?