Bygdebestyrelserne skal sikre, at bygders særlige forhold indgår i de politiske og administrative beslutninger.

Den 2. maj 2013 tiltrådte de 18 folkevalgte i bygdebestyrelserne. Valgperioden for de nuværende bygdebestyrelser gælder frem til kommunalbestyrelsesvalget i april 2017.

De 18 medlemmer er fordelt i 3 fælles bygdebestyrelser og 1 enkelt bygdebestyrelse.

Aftale om møder mellem bygdeformændene og borgmesteren.

Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Lovgrundlag

Forretningsorden, 2017-2021

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?