Kommuneqarfik Sermersooq har som mål at skabe gode rammer for borgere og erhvervsliv.

Kommunen styres af de demokratisk valgte, der med borgmesteren i spidsen varetager den daglige ledelse af den kommunale administration.

Denne sektion indeholder information, der gør dig i stand til at følge, deltage i og påvirke det kommunalpolitiske arbejde.

Valg til Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse og udvalg sker gennem åbne demokratiske valg. Kandidaterne kan bestå af medlemmer af politiske partier eller enkeltkandidater.

Kommunalbestyrelsen består af 19 personer, der vælges for en fireårig periode. Medlemmerne varetager den daglige ledelse af den kommunale administration, samt indgår i en række udvalg, råd og bestyrelser.

Kommunen har fire bygdebestyrelser, der forvalter forholdene i kommunens i alt otte bygder.


Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?