På denne side finder du en oversigt over de forskellige muligheder for at søge støtte ved fonde og puljer gennem Kommuneqarfik Sermersooq.

Sermeq-puljen

Sermeq-puljens midler skal bidrage til, at der skabes nye eksperimenterende kulturaktiviteter og at fremme samarbejdet mellem forskellige kulturaktører, private erhvervsliv og kommunens borgere.

Læs mere ved at klikke her

Vestnordisk hovedstadsfond

Nuuk, Reykjavík og Tórshavns byråd bevilger årligt midler til fonden, som har til formål at yde støtte til aktiviteter, som kan styrke samarbejdet og forståelsen mellem de tre kommuner og deres borgere inden for kultur, uddannelse og idræt.

Læs mere ved at klikke her

Kulturelle tilskudsordninger

Kommuneqarfik Sermersooqs kulturelle tilskudsregler gælder for enkeltpersoner, interessegrupper, foreninger og andre initiativtagere, der afholder kulturelle arrangementer i Kommuneqarfik Sermersooq. 

Læs mere ved at klikke her

Kommuneqarfik Sermersooqs Rejselegat

Rejselegatet har til formål at give borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq mulighed for at realisere deres rejseønsker i eller uden for Grønland gennem tildeling af et rejselegat.

Læs mere ved at klikke her

Fritid: Regler for tilskud

I henhold til Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur – og fritidsvirksomhed, samt Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion, yder Kommuneqarfik Sermersooq tilskud til kultur og fritidsvirksomhed samt motion og idræt.

Læs mere ved at klikke her

Tilskud til frivilligt arbejde med et socialt sigte

Kommuneqarfik Sermersooq værdsætter den frivillige indsats, og kommunen vil gerne styrke kvaliteten og antallet af frivillige projekter, der gør en positiv forskel for socialt udsatte og sårbare grupper i Kommuneqarfik Sermersooq.

Læs mere ved at klikke her

Støtte fra lokaludvalg

Gennem samarbejde med lokalområdets beboere, foreninger og kommunale politikere, skal Lokaludvalget igangsætte projekter og aktiviteter, der styrker den lokale udvikling, fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet. Det kan for eksempel være initiativer, der forbedrer de fysiske rammer og lokalområdets miljø eller aktiviteter inden for områder som sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre, kultur og fritid.

Læs mere ved at klikke her:

Nuuk Tasiilaq Paamiut Ittoqqortoormiit