Er du fritidsfisker, skal du ikke have en fiskerilicens for at fiske efter krabber til eget forbrug. 

Du har pligt til at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet.

 

Betingelser

  • Som dansk statsborger skal du have fast bopæl i Grønland
  • Som udenlandsk statsborger skal du have fast bopæl i Grønland og have haft det i 2 sammenhængende år.

 

Krav til fiskeudstyr

  • Som fritidsfisker må du højest fiske efter krabber med 3 tejner.
  • Det er kun tilladt at fiske efter krabber med tejner med halvmasker over 70 mm. 
  • Du må kun fange hankrabber, som er mindst 10 cm over rygskjoldet. Hunkrabber må ikke beholdes ombord og skal genudsættes.