Kommuneqarfik Sermersooq vil som hidtil forestå snerydning på offentlige veje og pladser i henhold til regulativ af 13. januar 1992 for vintervejvedligeholdelse i Nuuk.

Snerydning på parkeringspladser og lignende arealer, stier med videre der er tilknyttet private boliger og erhvervsbygninger henhører ikke under den snerydning der varetages af Kommuneqarfik Sermersooq og eventuel snerydning på sådanne parkeringspladser med videre skal forestås af pågældende bygningsejere.

Link til regulativ

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?