Kommuneqarfik Sermersooq lægger vægt på, at der er tilbud om idræt og bevægelse til alle – fordi det giver sundhed, glæde og livskvalitet.

Idrætsforeningernes præsentationer er med til at inspirere andre til sunde og aktive fritidsinteresser. Her kan du se fra individuel sport til hold sport, det er forskelligt fra menneske til menneske hvilket disciplin man er interes- seret i, nogle vil dyrke individuel sport og nogle lægger vægt på fællesskab og holdspil. Sport er sund ligesom fritidsaktiviteter er sunde og har en vigtig placering i samfundet.

Frivillige trænere, ledere og alle der hele tiden er til rådighed for sporten spiller en stor rolle for sportsforeningernes eksistens og for sportsudøvere. Disse har en vigtig placering og stor indflydelse på udviklingen blandt børn og unge og naturligvis også blandt voksne og de gamle.

Sport kan være krævende, men det giver også mange glæder. God træning og mulighed for træning hele året igennem giver som udgangspunkt gode resultater.

Denne oversigt omhandler Nuuk og er gældende for sæsonen 2014/15. Der vil forelægge en oversigt for respektive byer i Kommuneqarfik Sermersooq i den nærmeste tid. Læs mere om idrætsforeningerne i Kommuneqarfik Sermersooq.


Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?