For hele Grønland gælder naturbeskyttelsesloven (lovgivning.gl), som skal sikre naturen mod indgreb. Beskyttelsen skal ske ”på et økologisk bæredygtigt grundlag”

Generelt har alle adgang til at færdes og opholde sig i naturen. Man skal dog altid opføre sig respektfuldt og vise hensyn og omtanke for naturens værdier. Det betyder at man f.eks. ikke skal smide affald i naturen. Alt hvad du tager med på tur, skal du bortskaffe efter gældende regler for bortskaffelse af affald. Du skal derfor huske at tage dit affald med hjem og bortskaffe det.

Der findes 3 områder der er omfattet af naturfredninger, fredningerne er sket fordi områderne indeholder natur eller kultur der er særligt følsomt eller bevarelsesværdigt.

I de beskyttede områder gælder der særlige regler for ophold og færden.

De tre områder er :

  1. Austmannadalen, samt omkringliggende områder
  2. Øen Akilia
  3. Ikkafjordens indre del
Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?