Miljøhandlingsplan 2006-2010 udstikker de overordnede miljømålsætninger for det tidligere Nuup Kommunea indenfor områderne:

 • Virksomheder og anlæg
 • Naturforvaltning
 • Kommunen
 • Miljøinformation og service
 • Atlantlufthavn og atlanthavn
 • Vandforbrug og spildevand
 • Luftforurening
 • Affald
 • Trafik
 • Energiforsyning
 • Jordforurening

For at indfri målsætningerne, skal der arbejdes på at forbedre miljøforholdene på en bred række af områder. Derfor er der, i miljøhandlingsplanen, beskrevet en lang række projekter, der skal medvirke til at opnå målsætningerne.

Selve planen er udarbejdet som et arbejdsværktøj for administrationen, men kan bruges som inspirationskilde for politikere og andre interessenter.

Hent Miljøhandlingsplan 2006-2010 her.

Miljøområdet har været inde i en stærk udviklingsproces, siden arbejdet med Miljøhandlingsplan 2006-2010 startede i 2005. Ud over den øgede interesse for miljøproblemer generelt har kommunesammenlægningen 1. januar 2009 betydet, at miljøområdet i kommunen har ændret karakter. Det har derfor været nødvendigt løbende at tilpasse projekterne til den nye virkelighed. Som følge af kommunesammenlægningen eller af ny viden/ændrede prioriteringer på de forskellige områder er en række af projekterne derfor ændret eller annulleret.

I løbet af 2010 skal der udvikles en ny miljøhandlingsplan for Kommuneqarfik Sermersooq.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?