”Kommuneqarfik Sermersooq skal være kendetegnet ved en stærk grøn profil”(Uddrag af ”Politik for Anlæg og Miljø, Kommuneqarfik Sermersooq 2009-12”).

Kommunen arbejder til dagligt med en bred vifte af miljøopgaver. Store arbejdsområder er bl.a. affaldshåndtering, spildevand, CO2/klima/energi, forurening og miljøinformation. Vi arbejder med miljøet både udad og indad. Udad, hvor vi stiller krav til virksomheders og borgeres miljøadfærd og behandler myndigheds- og borgerhenvendelser, og indad, hvor fokus er på at minimere kommunens egen miljøpåvirkning. Rammerne for miljøarbejdet er defineret i Kommuneqarfik Sermersooqs politik for anlæg og miljø.

Her på siden, i menuen til venstre, kan du finde oplysninger om kommunens miljøarbejde, gældende lovgivning og regulativer på området, praktiske oplysninger om affaldshåndtering samt miljørapporter. Du kan også finde forslag til, hvad du som borger kan gøre for miljøet i din hverdag.

Miljø- og affaldsinformationen på denne hjemmeside er under udarbejdelse.

Anmeldelse af akut forurening

Hvis man – uden for kommunens åbningstider – har brug for at anmelde en akut forurening, f.eks. et olie- eller kemikaliespild, kan man kontakte Afdelingen for Natur og Bæredygtighed, driftschef Frank Rasmussen på mobilnummeret: 56 46 69.

Regulativer og takstblad

På natur-, miljø- og affaldsområdet har kommunen har mulighed at udstede lokale regulativer og vedtægter. Kommunen fastsætter også  takster på affaldsområdet for den service de giver borgere og virksomheder. På denne side finder du de regulativer, vedtægter og takstblad, på området, der er blevet vedtaget i kommunen.


Affaldsregulativer


Øvrige vedtægter og regulativer


Takstblad 2020 (Nuuk)

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?