Som borger og virksomhed kan du aflevere de ting, som du ikke længere selv skal bruge, til en facilitet for direkte genbrug. Du kan med fordel vælge private genbrugsinitiativer som Røde Kors butikker, virksomheder der restaurerer brugte møbler, osv.. Alternativt kan du benytte de kommunale faciliteter for direkte genbrug.

I alle bosteder har kommunen etableret genbrugspladser, hvor man kan aflevere ting til direkte genbrug:

Nuuk Ved forbrændingsanlægget
Paamiut Ved indkørslen til dumpen
Tasiilaq Ved indkørslen til dumpen
Arsuk Ved forbrændingsanlægget
Isertoq Ved forbrændingsanlægget
Kapisillit Ved forbrændingsanlægget
Kulusuk Ved forbrændingsanlægget
Kuummiut Ved forbrændingsanlægget
Qeqertarsuatsiaat Ved forbrændingsanlægget
Sermiligaaq Ved forbrændingsanlægget
Tiniteqilaaq Ved forbrændingsanlægget

Ved at aflevere brugsgenstande som du ikke længere selv skal bruge til direkte genbrug, er du med til at minimere affaldsmængderne i kommunen. Mindre affald betyder ikke kun færre udgifter til affaldshåndtering, men også en reduceret miljøbelastning.

I affaldsregulativerne kan du læse om reglerne for direkte genbrug i Kommuneqarfik Sermersooq. De er beskrevet under ordningen for storskrald.

Aflevering af ting til genbrug

Privatpersoner kan gratis aflevere egnede brugsgenstande til genbrugsfaciliteten. En driftsmedarbejder på pladsen vil vurdere, om det du afleverer, er egnet til direkte genbrug.

Når virksomheder, institutioner og havne skal aflevere brugsgenstande til genbrugscontainerne, skal genstandene først godkendes som genbrugsegnede af en driftsmedarbejder på pladsen. Når dette er sket, skal genstandene vejes og registreres som ’Direkte genbrug’ på brovægten ved forbrændingsanlægget. Der betales ikke affaldsgebyr.

Såfremt driftsmedarbejderen vurderer, at en given genstand ikke er egnet til direkte genbrug, har man pligt til at bortskaffe genstanden som affald og betale gebyr i henhold til gældende takstblad.

Tøj og sko kan ikke afleveres i genbrugscontainerne, men skal i stedet afleveres til et af de private genbrugsinitiativer i Nuuk, hvor man gratis kan aflevere tøj, møbler, m.m., til genbrug, reparation og videresalg.

Direkte genbrug af træ

Du kan gratis afhente genbrugsegnet træ på trædeponiet eller ved containeren på venstre side af vejen op til deponiet. Af sikkerhedsmæssige årsager kan afhentningen dog først ske efter aftale med en driftsmedarbejder.

Privatpersoner kan efter aftale med en driftsmedarbejder gratis aflevere genbrugsegnet træ til containeren ved trædeponiet.

Når virksomheder, institutioner og havne skal aflevere træaffald, skal det registreres som ’Rent tørt træ til deponering’ på brovægten ved forbrændingsanlægget. Der betales gebyr i henhold til gældende takstblad.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?