Mange typer affald produceres i kommunen. For nogle typer er der etableret affaldsordninger, hvor kommunen sørger for at hente affald hjemme ved borgerne, men andre typer har borgerne også selv ansvar for at aflevere til det rette modtageanlæg.

De forskellige affaldstyper behandles og bortskaffes på forskellige måder, og det er derfor vigtigt, at nogle af fraktionerne afleveres sorteret til modtageanlæggene.

Detaljeret information om krav til bortskaffelse finder du i Kommuneqarfik Sermersooqs affaldsregulativer. I regulativerne findes også information om erhvervsaffald.

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål omkring affaldshåndtering på denne hjemmeside (se affaldstyper i kolonnen til venstre) kan du her kontakte den ansvarlige for affaldshåndteringen i din by/bygd. Du kan også få information om, samt læse om åbningstider for modtageanlæg for affald i din by/bygd.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?