Åben Rådgivning

Du kan henvende dig i den åbne rådgivning på eget initiativ og uden henvisning. Rådgivningen er rettet mod familiers indbyrdes relationer og opdragelse.

Du kan få hjælp, hvis du f.eks.

Du får hjælp, så du selv bliver i stand til at løse dine problemer gennem dine egne ressourcer.

Rådgivningen er uforpligtende og anonym: Familien registreres ikke med navn, cpr-nummer og adresse.

Personalet har dog underretningspligt, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung lever under forhold, hvor forældre eller de voksne ikke kan drages til ansvar, hvis de undlader at foretage underretningen.

Åben Rådgivning er åben om mandagen fra 14.00-16.00 og har lokaler på C.P. Holbøllsvej 8.

Du er velkommen til at kontakte rådgivningen på telefon: 36 61 00

Åben rådgivning